วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าช่างได้รับการอวยพรกระไรเช่นนี้"

วันที่ 16 เดือน 05 ปี 2024

I

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าช่างได้รับการอวยพรกระไรเช่นนี้

พวกเขาชื่นชมพระราชกิจและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้า

พวกเขาจึงได้รับการให้ความรู้แจ้งและการให้ความกระจ่าง

มีความสว่างอยู่ในหัวใจของพวกเขา และพวกเขามีเส้นทางให้ติดตาม

พวกเขากบฎต่อเนื้อหนังและทิ้งโลกซึ่งเป็นโลกวิสัย

การดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าช่างชื่นบานอะไรเช่นนี้

เมื่อคำนึงถึงพระหทัยของพระเจ้า ปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาให้ดี

จิตวิญญาณของพวกเขาจึงปลาบปลื้มและมีสันติสุข

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าช่างได้รับการอวยพรกระไรเช่นนี้

บ่อยครั้งที่พวกเขาต้องเข้าร่วมการพิพากษาและการตีสอน

เมื่อยอมรับการพิพากษา พวกเขาจึงได้รับการชำระให้สะอาด

และการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขาย่อมนำพาพระสิริมาสู่พระเจ้า

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าช่างได้รับการอวยพรกระไรเช่นนี้

พวกเขารับเอาการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ไว้

ในฐานะหน้าที่มอบหมายจากสวรรค์ของพวกเขา

เมื่อปฏิบัติความจริงและนบนอบต่อพระเจ้า

พวกเขาจึงยำเกรงพระเจ้าและดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความสว่าง

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าช่างได้รับการอวยพรกระไรเช่นนี้

II

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าช่างได้รับการอวยพรกระไรเช่นนี้

พวกเขาได้รับบททดสอบและการทำให้มีความเพียบพร้อมของพระองค์

ด้วยการที่มีพระองค์อยู่เคียงข้างพวกเขาผ่าน

ความเจ็บปวดและความทุกข์ยาก

เขาจึงได้ลิ้มรสชาติว่าความรักของพระองค์นั้นแท้จริงเพียงใด

เมื่อได้หลีกหนีจากอิทธิพลของซาตาน

พวกเขาก็มีหัวใจและจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

โดยผ่านทางกระบวนการถลุง

ความรักของพวกเขาจึงกลายมาเป็นไร้ราคีมากขึ้น

และพวกเขาจึงยกย่องพระเจ้าและให้คำพยานต่อพระองค์ตลอดกาล

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าช่างได้รับการอวยพรกระไรเช่นนี้

พวกเขายอมจำนนต่อการจัดการเตรียมการของ

พระองค์ในเวลาที่ดีและไม่ดี

พวกเขาติดตามพระเจ้าอย่างจงรักภักดีไปจนตาย

และสละทั้งชีวิตของพวกเขาเพื่อพระองค์

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าช่างได้รับการอวยพรกระไรเช่นนี้

พวกเขานมัสการพระองค์ด้วยหัวใจและความซื่อสัตย์

พวกเขากลายเป็นคนสนิทของพระองค์

โดยได้รับพระสัญญาและพระพรของพระองค์

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าช่างได้รับการอวยพรกระไรเช่นนี้

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger