เพลงคริสเตียน | "วิธีที่พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง"

เพลงคริสเตียน | "วิธีที่พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง"

138 |วันที่ 29 เดือน 04 ปี 2021

Verse 1

จากเวลาที่คุณลืมตามาในโลกนี้

คุณเริ่มต้นทำหน้าที่ของคุณ

ในแผนงานและการดลบันดาลของพระเจ้า

คุณได้รับบทบาท

และชีวิตเริ่มต้นการเดินทาง

ไม่ว่าเบื้องหลังที่ผ่านของคุณ

หรือหนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไร

ไม่อาจเลี่ยงหนีการวางแผนตระเตรียม

และการจัดแจงที่สวรรค์มีไว้ให้คุณ

ไม่มีผู้ใดควบคุมโชคชะตาตนเอง

พระองค์เท่านั้นผู้ปกครองเหนือทุกสิ่ง

ทรงสามารถทำกิจดังกล่าว

Verse 2

ตั้งแต่วันที่มนุษย์มีชีวิตขึ้นมา

พระเจ้าทรงตั้งมั่นในกิจพระองค์

ทรงจัดการทั่วทั้งจักรวาล

ทรงควบคุมการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของทุกสรรพสิ่ง

มนุษย์ได้รับการบำรุงด้วยความหวาน น้ำค้าง และฝน

จากพระเจ้านั้นโดยที่ไม่รู้ตัว ดังเช่นสรรพสิ่งทั้งปวง

มนุษย์นั้นไม่อาจที่จะรับรู้ว่าอาศัยอยู่

ภายใต้การตระเตรียมในพระหัตถ์ของพระเจ้า

Verse 3

พระเจ้าทรงยึดจิตวิญญาณของคน และจิตใจเขาไว้ในพระหัตถ์

และทุกชีวิตของคนอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าคุณจะเชื่อสิ่งนี้หรือไม่ก็ตาม

ไม่ว่าสิ่งใดๆ เป็นอยู่หรือจากไป

จะมีทดแทน เปลี่ยนแปลง สร้างใหม่และเลือนหายไป

ซึ่งสอดคล้องกับความคิดพระองค์

นี่คือการที่พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก