หนังคริสเตียน | อะไรคือศาสนาที่ดี และอะไรคือลัทธิชั่วร้าย (ฉากเด่น)

วันที่ 02 เดือน 02 ปี 2020

พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือพรรคการเมืองอเทวนิยมแบบมากซ์-เลนินที่คัดค้านแนวคิดเทวนิยมทั้งหมด พรรคคอมมิวนิสต์จีนประณามกลุ่มศาสนาทั้งหมดว่าเป็น “ลัทธิชั่วร้าย” การนี้เข้ากันกับความจริงไหม ? ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ชอบธรรมกับสิ่งที่ชั่วร้ายต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่ามันสอดคล้องกับความจริงหรือไม่ และพระวจนะของพระเจ้าสามารถเป็นพื้นฐานการกำหนดพิจารณาได้หรือไม่ ดังนั้นแล้ว อะไรคือศาสนาที่ดี และอะไรคือลัทธิชั่วร้าย ? โปรดชมวีดิทัศน์สั้นเรื่องนี้ !

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger