เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์” เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร”เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร” “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักรเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักร “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยวมิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า" เพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยวเพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยว เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV)เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV) ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษ "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)"ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   361  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

วิดีโอเพลงสรรเสริญ: https://th.godfootsteps.org/video-category/hymn-videos.html

คณะประสานเสียงพระกิตติคุณ:https://th.godfootsteps.org/video-category/choir-series.html

วีดิโอเพลงและเต้นรำ: https://th.godfootsteps.org/video-category/dance-and-song-videos.html

MV: https://th.godfootsteps.org/video-category/mv-series.html

ซีรีส์รายการวาไรตี้: https://th.godfootsteps.org/video-category/the-life-of-the-church-artistic-series.html

เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”

เนื่องจากเจ้าเชื่อในพระเจ้าเจ้าต้องส่งมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

หากเจ้ามอบถวายและวางหัวใจของเจ้าลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าจนหมดสิ้นแล้วไซร้

ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะปฏิเสธพระเจ้าหรือไปจากพระเจ้าในระหว่างกระบวนการถลุง

ด้วยหนทางนี้ สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้า

ก็จะกลายเป็นใกล้ชิดมากขึ้นทุกทีและมีความเหมาะสมมากขึ้นทุกที

และการร่วมสนิทสัมพันธ์ของเจ้ากับพระเจ้าก็จะกลายเป็นถี่ขึ้นเรื่อยๆ

หากเจ้าปฏิบัติในหนทางนี้เสมอแล้วไซร้

เจ้าก็จะใช้เวลาในความสว่างของพระเจ้ามากขึ้น

และใช้เวลาภายใต้การทรงนำของพระวจนะของพระองค์มากขึ้น

จะมีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ามากยิ่งขึ้นเช่นกัน

และความรู้ของเจ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นวันต่อวัน

เมื่อถึงวันที่การทดสอบของพระเจ้าตกมาถึงเจ้าอย่างฉับพลัน

เจ้าจะไม่เพียงสามารถยืนเคียงข้างพระเจ้าได้

แต่ยังจะสามารถเป็นคำพยานต่อพระเจ้าได้ด้วยเช่นกัน ณ เวลานั้น

เจ้าก็จะเป็นเหมือนกับโยบ และเหมือนกับเปโตร

เจ้าก็จะเป็นเหมือนกับโยบ และเหมือนกับเปโตร

ครั้นได้เป็นคำพยานให้กับพระเจ้าแล้วเจ้าก็จะรักพระองค์อย่างแท้จริง

และจะวางชีวิตของเจ้าให้กับพระองค์อย่างเปรมปรีดิ์

เจ้าจะเป็นพยานของพระเจ้า

และเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรัก

ความรักที่ได้รับประสบการณ์กับกระบวนการถลุงแล้วนั้นแข็งแกร่ง ไม่อ่อนแอ

ไม่ว่าพระองค์ทรงเกณฑ์เจ้าให้เข้าสู่การทดสอบของพระองค์เมื่อใดหรืออย่างไร

เจ้าก็จะสามารถวางความกังวลของเจ้า

เกี่ยวกับการที่เจ้ามีชีวิตอยู่หรือตายลงได้

สามารถละทิ้งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าอย่างเปรมปรีดิ์

และสามารถทนฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าอย่างมีความสุข—

เมื่อเป็นดังนั้น ความรักของเจ้าจะบริสุทธิ์และความเชื่อของเจ้าจะแท้จริง

เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะเป็นใครบางคนที่ได้รับความรักจากพระเจ้าอย่างแท้จริง

และที่พระเจ้าได้ทรงทำให้มีความเพียบพร้อมอย่างแท้จริง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น