วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "พวกเราวาสนาดีที่ได้พบกับการเสด็จมาของพระเจ้า"

วันที่ 18 เดือน 05 ปี 2024

I

พวกเราวาสนาดีที่ได้พบกับการเสด็จมาของพระเจ้า

พวกเราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์

พวกเราวาสนาดีที่ได้พบกับการเสด็จมาของพระเจ้า

พวกเราเข้าร่วมงานเลี้ยงของพระเมษโปดก

พวกเรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

พวกเราเห็นกิจการอันอัศจรรย์ของพระองค์

พวกเราเข้าใจความล้ำลึกของชีวิตมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ล้ำค่าที่สุด

พวกเราเข้าใจความล้ำลึกของชีวิตมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ล้ำค่าที่สุด

พวกเรากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า

และดำรงชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระองค์

การเข้าใจความจริงคือความชื่นบานอย่างแท้จริง

แม้ว่าจะขมขื่น แต่การชำระให้บริสุทธิ์ก็มาโดย

ผ่านทางการพิพากษาของพระเจ้า

พวกเราได้รับความจริงและหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์

ชีวิตแห่งการเสาะแสวงที่จะรักพระเจ้านั้นไม่มีความเสียใจเลย

พวกเราได้รับความจริงและหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์

ชีวิตแห่งการเสาะแสวงที่จะรักพระเจ้านั้นไม่มีความเสียใจเลย

II

ชีวิตนี้ได้รับการอวยพรยิ่งนัก พวกเรากลายเป็นผู้คนซึ่งรักพระเจ้า

ชีวิตนี้ได้รับการอวยพรยิ่งนัก

พวกเราได้รับการทรงเห็นชอบจากพระเจ้า

การลุล่วงหน้าที่ของพวกเรา การให้คำพยานต่อพระเจ้า

และการไล่ตามเสาะหาความจริงนั้นเปี่ยมความหมายที่สุด

ใครเล่าจะสามารถวาสนาดีมากไปกว่า?

ใครเล่าจะสามารถได้รับการอวยพรมากไปกว่า?

ใครเล่าจะสามารถวาสนาดีมากไปกว่า?

ใครเล่าจะสามารถได้รับการอวยพรมากไปกว่า?

พระเจ้าประทานความจริงและชีวิตแก่พวกเรา

และพวกเราต้องดำรงชีวิตเพื่อพระองค์

พวกเราได้มาซึ่งความจริงและเป็นพยานยืนยันต่อ

พระเจ้าเพื่อตอบแทนความรักของพระองค์

พระเจ้าประทานความจริงและชีวิตแก่พวกเรา

และพวกเราต้องดำรงชีวิตเพื่อพระองค์

พวกเราได้มาซึ่งความจริงและเป็นพยานยืนยันต่อ

พระเจ้าเพื่อตอบแทนความรักของพระองค์

การลุล่วงหน้าที่ของพวกเรา การให้คำพยานต่อพระเจ้า

และการไล่ตามเสาะหาความจริงนั้นเปี่ยมความหมายที่สุด

ใครเล่าจะสามารถวาสนาดีมากไปกว่า?

ใครเล่าจะสามารถได้รับการอวยพรมากไปกว่า?

พระเจ้าประทานความจริงและชีวิตแก่พวกเรา

และพวกเราต้องดำรงชีวิตเพื่อพระองค์

พวกเราได้มาซึ่งความจริงและเป็นพยานยืนยันต่อ

พระเจ้าเพื่อตอบแทนความรักของพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger