ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ทำลายมนต์สะกด" การต้อนรับการเสด็จมาถึงครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า

วันที่ 15 เดือน 08 ปี 2020

พวกศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสของโลกศาสนาเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นตัวแทนองค์พระผู้เป็นเจ้า และว่าการเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าคือการเชื่อในพระคัมภีร์ และการเชื่อในพระคัมภีร์คือการเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาเชื่อว่าหากคนเราแยกจากพระคัมภีร์แล้วไซร้ เขาก็ไม่สามารถถูกเรียกว่าผู้เชื่อได้ และว่าคนเราสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้และสามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ ตราบเท่าที่เขายึดติดอยู่กับพระคัมภีร์ พระคัมภีร์สามารถเป็นตัวแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างแท้จริงหรือ? ความสัมพันธ์ระหว่างพระคัมภีร์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไรกันแน่? ชมวีดิทัศน์นี้เพื่อหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger