ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ทำลายมนต์สะกด" การต้อนรับการเสด็จมาถึงครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า

วันที่ 15 เดือน 08 ปี 2020

ฝู จินฮว๋าเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งในคริสตจักรบ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีน เธอได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และได้คิดเสมอว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจโดยพระเจ้า ว่าพระวจนะทั้งหมดในพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้า ว่าเธอจำเป็นต้องเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นและยึดมั่นในพระคัมภีร์ และเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาบนเมฆ เธอจะถูกรับขึ้นไปสู่อาณาจักรสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมงานของเธอหลายคนปลูกฝังเมล็ดแห่งความสงสัย พระจันทร์สีเลือดทั้งสี่ได้มาปรากฏ และคำเผยพระวจนะทั้งหลายเกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถูกทำให้ลุล่วงแล้ว เห็นได้ชัดมากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว ดังนั้นเหตุใดพวกเราจึงยังไม่ได้ต้อนรับพระองค์ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาบนเมฆเล่า?… หลังจากที่ได้พิจารณาไตร่ตรองเล็กน้อย ฝู จินฮว๋าจึงตัดสินที่จะแสวงหาและเจาะลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย ผ่านทางการสามัคคีธรรมและการอภิปรายกับพยานหลายคนจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ฝู จินฮว๋าก็มองเห็นอย่างชัดเจนในที่สุดถึงเส้นทางที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์และหลุดพ้นจาก “มนต์สะกด” ที่เธอตกอยู่ภายใต้มันมาหลายปี เธอยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยุคสุดท้าย ถูกนำพาขึ้นไปอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าและเข้าร่วมงานเลี้ยงสมรสของเมษโปดก

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger