หนังคริสเตียน | ผู้เชื่อในพระเจ้าไม่ใส่ใจเกี่ยวกับครอบครัวของพวกเขาจริงๆ หรือ? (ฉากเด่น)

วันที่ 31 เดือน 03 ปี 2021

องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16.15) (© THSV) การเผยแผ่ข่าวประเสริฐและการเป็นพยานต่อพระเจ้านั้นเป็นบทบาทอันใจดีมีเมตตาและชอบธรรมซึ่งคริสตชนทั้งหลายมีหน้าที่รับผิดชอบ ทว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจับกุมและข่มเหงคริสตชนอย่างใจร้าย ซึ่งได้ทำให้พวกเขามากมายถึงกับบ้านแตกสาแหรกขาด บ้างก็มีบ้านแต่กลับไปไม่ได้ และมีมากมายที่ได้ถูกจับกุมและจองจำในคุก บ้างก็ถึงขั้นถูกข่มเหงจนถึงแก่ความตาย แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยังคงเดินหน้าพูดไปในทางตรงข้ามว่า ที่พวกเขาบ้านแตกสาแหรกขาดก็เพราะการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา ใครกันที่เป็นพวกนอกรีตตัวจริงในการทำลายล้างบ้านของคริสตชนจนนับไม่ถ้วน?

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก:Scripture quotations are from The Holy Bible-Thai Standard Version, copyright © 2014 by Thailand Bible Society. Used by permission. All rights reserved.

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger