คำพยานชีวิตคริสเตียน | "เบื้องหลังความเงียบ" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 06 เดือน 01 ปี 2022

ตัวเอกทำหน้าที่ด้านงานบรรณาธิการในคริสตจักร เธอคิดว่าเธอมีขีดความสามารถเฉลี่ยทั่วไปและไม่มีความจริงความเป็นจริงใดเลย ดังนั้นเธอจึงติดตามปรัชญาเยี่ยงซาตานอย่างเช่น "ความเงียบมีค่าดุจทองคำ" และ "พูดมากย่อมผิดมาก" และบ่อยครั้งที่ได้แต่เงียบและไม่ริเริ่มที่จะพูดความคิดของเธอออกมาเลยในการเสวนา ด้วยกลัวว่าทัศนคติของเธออาจไม่ถูกต้องหรือผิวเผินและผู้อื่นอาจดูแคลนเธอ โดยผ่านทางการทบทวนตนเองด้วยหัวใจที่แสวงหาและการอ่านพระวจนะของพระเจ้า เธอตระหนักว่าความกลัวของเธอว่าจะเสียหน้าคือเหตุผลหลักที่เธอเลือกไม่แบ่งปันความคิดเห็นของเธอและพูดอย่างซื่อสัตย์ ว่าเธอรักภาพลักษณ์และความมีหน้ามีตาของตัวเองมากกว่าที่เธอรักความจริง ซึ่งก็คืออุปนิสัยอันเจ้าเล่ห์และชั่วของซาตาน ความตระหนักนี้ทำให้เธอรู้สึกเสียใจมาก เธอปฏิบัติตามความจริงและมากลับใจและเปลี่ยนแปลงอย่างไร? เธอได้รับสิ่งใดจากประสบการณ์นี้? โปรดดูวิดีโอนี้

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger