หนังคริสเตียน | "เมืองนั้นจะล่มจม" ฉากเด่น: การตีความพระคริสตธรรมคัมภีร์เหมือนกันกับการยกย่องและการเป็นพยานให้พระเจ้าหรือ

วันที่ 18 เดือน 06 ปี 2021

ผู้คนส่วนมากทั่วทั้งโลกศาสนาเชื่อว่า บรรดาผู้ที่สามารถมากที่สุดในการอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็คือผู้คนที่รู้จักพระเจ้า และเชื่อว่าหากพวกเขาสามารถตีความความล้ำลึกของพระคริสตธรรมคัมภีร์และสามารถอธิบายคำเผยพระวจนะต่างๆ ได้ด้วย เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ย่อมเป็นผู้คนที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า และพวกเขาก็ย่อมยกย่องและเป็นพยานให้พระเจ้า ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจำนวนมากจึงมีความเชื่ออย่างมืดบอดในบุคคลประเภทนี้และพวกเขานมัสการคนเหล่านี้ ดังนั้น การอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นการยกย่องและเป็นพยานต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือ? เชิญค้นหาในบทตัดตอนภาพยนตร์นี้

หมายเหตุ: วิดีโอทั้งหมดของทางช่องนี้มีไว้ให้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอัปโหลด ดัดแปลง บิดเบือน หรือตัดตอนวิดีโอใดๆ จากช่องยูทูบของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยบุคคลหรือกลุ่มใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายทุกอย่างในกรณีที่เกิดการละเมิดใดๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราล่วงหน้าพร้อมคำขอเพื่อการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก