เพลงคริสเตียน | "วิธีเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า"

วันที่ 04 เดือน 05 ปี 2021

Intro

จงใช้เวลาห่างผู้คนและทุกสิ่ง

เพื่อเป็นการเฝ้าเดี่ยวทางจิตวิญญาณ

ที่ซึ่งเจ้าจะมีสันติสุขในหัวใจ

สงบตนเองเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

จงลงบันทึกสิ่งที่เจ้าเข้าใจในพระวจนะ

และที่ทรงขับเคลื่อนเจ้า

ไม่สำคัญว่าตื้นเขินหรือล้ำลึก

พยายามเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์

Verse 1

ทุก ๆ วัน ให้เวลาสักช่วงหนึ่ง

กับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแท้จริง

ชีวิตเจ้าวันนั้นจะแสนอิ่มเอม

หัวใจเจ้าจะกระจ่างและสดใส

เจ้าจะยิ่งมอบหัวใจให้พระเจ้า

สภาวะจิตวิญญาณเจ้าเข้มแข็งขึ้น

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเจ้าตามเส้นทาง

พระเจ้าจะทรงให้พระพรเจ้ามากมาย

Pre-chorus 1

เจ้าอาจไม่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

ในตอนที่เพิ่งแรกเริ่มเดินทาง

แต่จงอย่าอ่อนแอหรือท้อถอย

แค่พยายามฟันฝ่าต่อไป

Chorus

เพื่อทำให้ใจเจ้าสงบเฉพาะพระพักตร์

ด้วยความตั้งใจ จงร่วมมือกัน จงร่วมมือกัน

Verse 2

ยิ่งเจ้าใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

หัวใจเจ้ายิ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระวจนะ

กังวลอยู่เสมอกับเรื่องราวเหล่านี้

และแบกรับภาระนี้เสมอมา

เจ้าควรเอ่ยวาจากับพระเจ้าจากหัวใจ

ผ่านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเจ้าเอง

บอกพระองค์สิ่งที่เจ้าคิดและอยากทำ

ความเข้าใจและมุมมองต่อพระวจนะ

Pre-chorus 2

จงอย่าซ่อนเร้นสิ่งใดจากพระองค์

พยายามพูดทุกสิ่งในใจกับพระเจ้า

สารภาพความรู้สึกที่แท้จริง

พูดอย่างเสรีถึงทุกสิ่งภายในใจ

Bridge

เจ้ายิ่งทำจะยิ่งรู้สึกพระเจ้าน่ารัก

หัวใจเจ้าจะยิ่งใกล้ชิดกับพระองค์

เจ้าจะรู้สึกว่าทรงเป็นที่รักที่สุด

เจ้าจะไม่ห่างพระองค์ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ปฏิบัติเช่นนี้ทุกวัน

อย่าหลงลืมกับการที่จะทำ

ทำเหมือนเป็นเรื่องในชีวิตที่สำคัญ

แล้วพระวจนะจะเติมเต็มหัวใจ

ราวกับหัวใจเจ้ามีสิ่งที่รักอยู่เสมอ

ไม่มีใครพรากสิ่งนั้นไปจากเจ้าได้

พระเจ้าจะสถิตอยู่จริงภายในตัวเจ้า

มีที่อยู่ในหัวใจเจ้าแท้จริง

Chorus

เพื่อทำให้ใจเจ้าสงบเฉพาะพระพักตร์

ด้วยความตั้งใจ จงร่วมมือกัน

เพื่อทำหัวใจให้สงบเฉพาะพระพักตร์

ด้วยความตั้งใจ จงร่วมมือกัน จงร่วมมือกัน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก