สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"

803 |วันที่ 27 เดือน 04 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ

https://th.godfootsteps.org/video-category/gospel-movies.html

การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์: ประวัติศาสตร์การเกิดและเติบโตของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เมื่อ 2,000 ปีก่อน องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า "จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว" (มัทธิว 4:17) (© THSV) และทรงสัญญาไว้ว่า "เราจะมาในเร็วๆ นี้" (วิวรณ์ 22:7) (© THSV) ผ่าน 2,000 ปีแห่งการหวัง และผ่าน 2,000 ปีแห่งการรอคอย […] คริสตชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ตั้งตารอการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าอย่างใจจดใจจ่อ มวลมนุษย์ทั้งหมดโหยหาการเสด็จมาถึงของพระผู้ช่วยให้รอดและนำไปสู่ความรอดอันครบบริบูรณ์ของมนุษยชาติ ในยามที่โลกอยู่ในความมืดมิดที่สุด ยามที่กองกำลังชั่วของซาตานได้อยู่ในความโหดร้ายและป่าเถื่อนที่สุดของพวกมันในการต่อต้านพระเจ้านั่นเอง รุ่งอรุณก็ได้ทอแสงขึ้นทางทิศตะวันออก—ในจีน ในปีค.ศ. 1991 ปีซึ่งเหนือธรรมดานั้น บุตรมนุษย์ผู้ทรงจุติมา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงปรากฏในคริสตจักรบ้านต่างๆ เพื่อทรงแสดงความจริงและทรงพระราชกิจ พระองค์ได้ทรงเริ่มดำเนินพระราชกิจแห่งการพิพากษาที่นั่นโดยเริ่มที่พระนิเวศของพระเจ้า

โดยเบื้องต้นแล้ว สารคดีนี้บรรยายภาพประวัติศาสตร์อันแท้จริงของการที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์ฤทธิ์ได้ทรงปรากฏท่ามกลางคริสตจักรบ้านทั้งหลายและได้ทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์และดำรัสพระวจนะของพระองค์ เมื่อบรรดาผู้ที่ได้รับการเลือกสรรได้ร่วมแบ่งปันในพระวจนะปัจจุบันเหล่านี้ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พวกเขาจึงค่อยๆ มาเข้าใจความจริง ได้รับเส้นทางสู่การปฏิบัติ และชื่นชมความผาสุกและอิสรภาพที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพามาสู่มวลมนุษย์"

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก