MV เพลงคริสเตียน | "พวกที่ไม่ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้าได้หรือไม่?"

วันที่ 07 เดือน 03 ปี 2021

พระราชกิจของพระเจ้าไม่มีวันยุติ ย่างพระบาทของพระองค์ไม่มีวันหยุดยั้ง

และก่อนที่พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระองค์จะครบบริบูรณ์

พระองค์ได้ทรงยุ่งอยู่เสมอและไม่เคยทรงหยุด

แต่มนุษย์นั้นแตกต่างออกไป

กล่าวคือ หลังจากที่ได้รับเพียงส่วนเล็กน้อยของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เขาก็ปฏิบัติต่อพระราชกิจเสมือนว่าพระราชกิจจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่ได้รับความรู้เล็กน้อย

เขาก็ไม่ได้เดินหน้าเพื่อติดตามรอยพระบาทของพระราชกิจที่ใหม่กว่าของพระเจ้า

หลังจากที่ได้มองเห็นพระราชกิจของพระเจ้าเพียงเล็กน้อย

และเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอยู่ในรูปร่างนี้ที่เขาเห็นตรงหน้าเขาเสมอ

เขาเชื่อว่าในอดีตมันเป็นแบบนี้และจะเป็นดังนี้เสมอในอนาคต

และหลังจากที่ได้กลายเป็นมั่นใจเกี่ยวกับช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว

ไม่ว่าบุคคลที่ประกาศพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า

จะเป็นบุคคลประเภทใดก็ตามมนุษย์ก็ไม่ยอมรับพระราชกิจนั้น

เหล่านี้คือผู้คนที่ไม่สามารถยอมรับพระราชกิจใหม่แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

พวกเขาหัวโบราณเกินไปและ

ไม่สามารถยอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้

ผู้คนเช่นนั้นคือพวกที่เชื่อในพระเจ้า แต่ก็ปฏิเสธพระเจ้าเช่นกัน

มีเพียงบรรดาผู้ที่ติดตามย่างพระบาทของพระเมษโปดก

จนถึงบทอวสานเท่านั้นที่สามารถได้รับพระพรสุดท้าย

ในทางตรงกันข้าม ผู้ไร้ความสามารถที่จะติดตามไปจนถึงบทอวสาน

แต่กลับเชื่อว่าพวกเขาได้รับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้คนเหล่านี้

ไม่สามารถเป็นพยานต่อการทรงปรากฏของพระเจ้า

และพวกเขาตัดทอนการพัฒนาที่ต่อเนื่องของพระราชกิจของพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผลแต่อย่างใด

และดูจะเชื่อด้วยความมั่นใจอย่างที่สุดว่าพระเจ้าจะทรงพาพวกเขาขึ้นสวรรค์ พวกเขาซึ่งเป็นผู้ที่

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมี "ความจงรักภักดีอย่างถึงที่สุด" ต่อพระคัมภีร์

แต่คำพูดและการกระทำของพวกเขายังคงน่าขยะแขยงเหลือเกิน

เพราะพวกเขาต่อต้านพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และกระทำการหลอกลวงและความชั่ว

พวกที่ตามไม่ทันพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

และพวกที่ยึดติดในพระราชกิจเก่าๆ เท่านั้น

ย่อมไม่เพียงได้ล้มเหลวในการสัมฤทธิ์ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเท่านั้น

แต่ในทางตรงกันข้าม พวกเขาย่อมได้กลายเป็นพวกที่ต่อต้านพระเจ้า

และพวกที่จะถูกลงโทษ

มีสิ่งใดที่น่าเวทนากว่าพวกเขาเล่า?

มีเพียงบรรดาผู้ที่ติดตามย่างพระบาทของพระเมษโปดก

จนถึงบทอวสานเท่านั้นที่สามารถได้รับพระพรสุดท้าย

ในทางตรงกันข้าม ผู้ไร้ความสามารถที่จะติดตามไปจนถึงบทอวสาน

แต่กลับเชื่อว่าพวกเขาได้รับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้คนเหล่านี้

ไม่สามารถเป็นพยานต่อการทรงปรากฏของพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger