เพลงคริสเตียน | "ความรักของพระเจ้าวนเวียนรอบหัวใจข้าฯ" | สรรเสริญขอบพระคุณความรักของพระเจ้า

5541 |วันที่ 07 เดือน 11 ปี 2019

พระอาทิตย์แห่งความชอบธรรมขึ้นทางภูมิภาคตะวันออก

โอ้พระเจ้า! พระสิริของพระองค์เติมเต็ม ทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

ที่รักผู้สง่างามของข้าพระองค์ ความรักของพระองค์ วนเวียนรอบหัวใจของข้าพระองค์

บรรดาผู้ที่แสวงหาความจริง — พวกเขารักพระเจ้า หนึ่งเดียวและทั้งหมด

ในรุ่งเช้า แม้ข้าฯจะลุกขึ้นลำพัง แต่ความยินดีอยู่ในหัวใจของข้าฯ

ขณะที่ข้าฯไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้า

พระวจนะอันอ่อนโยนของพระองค์ ประดุจถ้อยคำของมารดาผู้เปี่ยมรัก

พระวจนะแห่งการพิพากษาของพระองค์ ขึงขังดั่งคำดุด่าของบิดา

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกที่ข้าฯรัก ด้วยทั้งหัวใจของข้าฯ ข้าฯรักแต่องค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้น

อาห์เฮย์ อาห์เฮย์

อาห์เฮย์ อาห์เฮย์

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกที่ข้าฯรัก ด้วยทั้งหัวใจของข้าฯ ข้าฯรักองค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้น

น้ำพระทัยของพระเจ้าได้รับการเปิดเผย—เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบ

ให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์อย่างแท้จริง

เหล่าผู้บริสุทธิ์ เต้นแรงระรัวด้วยชีวิตชีวา ถวายคำสรรเสริญของพวกเจ้าแด่พระองค์

การเต้นรำแห่งความยินดีนั้นช่างสวยงาม จงกระโดด และโลดเต้นไปรอบๆ พระบัลลังก์

จากมุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลก พวกเรามา ตามที่ถูกเรียกหาโดยพระสุรเสียงของพระเจ้า

ด้วยพระวจนะแห่งชีวิตของพระองค์ที่ทรงประทานให้พวกเรา พวกเราได้รับการชำระล้างโดยการพิพากษาของพระองค์

ความรักทวีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อได้รับการขัดเกลา มันช่างหอมหวานที่ได้สำราญกับความรักของพระเจ้า

องค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ช่างน่ารักนัก ข้าฯรักแต่พระองค์เท่านั้น

อาห์เฮย์ อาห์เฮย์

อาห์เฮย์ อาห์เฮย์

องค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ช่างน่ารักนัก ข้าฯรักแต่พระองค์เท่านั้น

อาห์เฮย์ อาห์

อะห์ อะห์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องเพลงใหม่ ๆ

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏ แล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก