เพลงคริสเตียน | "กิจการของพระเจ้าเติมเต็มความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาล"

วันที่ 05 เดือน 06 ปี 2021

Verse 1

พระเจ้าทรงมองลงมายังทุกอย่างจากเบื้องบน

ทรงใช้อำนาจครอบครองทุกสิ่งจากเบื้องบน

ในขณะเดียวกัน พระเจ้าได้ทรงส่งความรอดมายังโลก

พระเจ้าทรงเฝ้ามองจากสถานที่ลับตลอดเวลา

ทรงเห็นทุกการเคลื่อนไหว รู้ทุกสิ่งที่คนพูดและทำ

ทรงรู้จักคนว่าไม่ยากที่จะเข้าใจ

สถานที่ลับคือที่สถิต

ทั่วท้องนภาคือพระแท่นที่บรรทม

พลังซาตานไม่อาจเข้าถึงพระเจ้า

ด้วยพระองค์ทรงเปี่ยมพระบารมี ความชอบธรรมและการพิพากษา

Verse 2

พระเจ้าได้ทรงย่ำบนทุกสิ่งที่มีด้วยพระบาท

ได้ทอดพระเนตรออกไปจนทั่วทั้งจักรวาล

ได้ทรงพระดำเนินท่ามกลางมนุษย์

ได้ทรงลิ้มรสความหวานและความขมขื่น ทุกรสชาติที่มีในโลกมนุษย์นี้ทั้งมวล

แต่มนุษย์ไม่เคยรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง

ไม่เคยใส่ใจพระองค์ขณะทรงเดินทาง

เพราะพระองค์ทรงนิ่งเงียบงัน มิได้ทรงปฏิบัติกิจการเหนือธรรมชาติ

จึงไม่มีใครเคยเห็นพระองค์แท้จริง

ปัจจุบันนั้นไม่เหมือนกับวันวาน

พระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่โลกยังไม่เคยพบเจอในหลายยุคที่ผันผ่าน

จะทรงเอ่ยพระวจนะที่มนุษย์ไม่เคยได้ยินในหลายยุคที่ผันผ่าน

เพราะทรงขอให้มวลมนุษยชาติมารู้จักพระองค์ในเนื้อหนัง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก