เพลงคริสเตียน | "สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้มีความเพียบพร้อมนั้นก็คือความเชื่อ"

วันที่ 11 เดือน 04 ปี 2021

สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำคือทรงแปลงพระวจนะเป็น

ความเชื่อ เป็นความรักและเป็นชีวิต

ผู้คนต้องไปให้ถึงจุดที่พวกเขาได้ทนฝ่ากระบวนการถลุงนับหลายร้อย ครั้ง

และครองความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าของโยบ

พวกเขาต้องทนฝ่าความทุกข์อันเหลือเชื่อ

และการทรมานทุกลักษณะโดยไม่เคยจากพระเจ้าไปเลย

เมื่อพวกเขาเชื่อฟังตราบจนสิ้นชีพและมีความเชื่อยิ่งใหญ่ในพระเจ้า

เช่นนั้นแล้วช่วงระยะนี้แห่งพระราชกิจของพระเจ้าก็จะครบบริบูรณ์

ความเชื่อและความรักอย่างถึงที่สุดเป็นสิ่งที่พวกเราพึงต้องมีในพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย

พวกเราอาจจะสะดุดจากความเลินเล่อแม้เพียงเล็กน้อยที่สุด

ด้วยว่าช่วงระยะนี้แห่งพระราชกิจแตกต่างไปจากช่วงระยะก่อนหน้านี้ทั้งหมด

กล่าวคือ สิ่งที่พระเจ้าทำกำลังทำให้มีความเพียบพร้อมก็คือความเชื่อของมวลมนุษย์

ซึ่งทั้งมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้

สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำคือทรงแปลงพระวจนะเป็นความเชื่อ เป็นความรักและเป็นชีวิต

ผู้คนต้องไปให้ถึงจุดที่พวกเขาได้ทนฝ่ากระบวนการถลุงนับหลายร้อย ครั้ง

และครองความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าของโยบ

พวกเขาต้องทนฝ่าความทุกข์อันเหลือเชื่อ

และการทรมานทุกลักษณะโดยไม่เคยจากพระเจ้าไปเลย

เมื่อพวกเขาเชื่อฟังตราบจนสิ้นชีพและมีความเชื่อยิ่งใหญ่ในพระเจ้า

เช่นนั้นแล้วช่วงระยะนี้แห่งพระราชกิจของพระเจ้าก็จะครบบริบูรณ์

เช่นนั้นแล้วช่วงระยะนี้แห่งพระราชกิจของพระเจ้าก็จะครบบริบูรณ์

พระราชกิจของพระเจ้าไม่เรียบง่ายเท่ากับที่พวกเจ้าจินตนาการให้เป็น

ยิ่งพระราชกิจเป็นไปในแนวเดียวกับมโนคติอันหลงผิดของผู้คนน้อยเท่าใด

นัยสำคัญของพระราชกิจก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น

และยิ่งพระราชกิจเป็นไปในแนวเดียวกับมโนคติอันหลงผิดของผู้คนมากเท่าใด

พระราชกิจก็จะยิ่งมีคุณค่าน้อยลงและขาดนัยสำคัญจริงมากขึ้นเท่านั้น

จงพิจารณาวจนะเหล่านี้อย่างรอบคอบ

สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำคือทรงแปลงพระวจนะเป็นความเชื่อ เป็นความรักและเป็นชีวิต

ผู้คนต้องไปให้ถึงจุดที่พวกเขาได้ทนฝ่ากระบวนการถลุงนับหลายร้อย ครั้ง

และครองความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าของโยบ

พวกเขาต้องทนฝ่าความทุกข์อันเหลือเชื่อ

และการทรมานทุกลักษณะโดยไม่เคยจากพระเจ้าไปเลย

เมื่อพวกเขาเชื่อฟังตราบจนสิ้นชีพ และมีความเชื่อยิ่งใหญ่ในพระเจ้า

เช่นนั้นแล้วช่วงระยะนี้แห่งพระราชกิจของพระเจ้าก็จะครบบริบูรณ์

เช่นนั้นแล้วช่วงระยะนี้แห่งพระราชกิจของพระเจ้าก็จะครบบริบูรณ์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger