ชุดคำเทศนา: การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง ทำไมพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายเป็นหญิง?

วันที่ 23 เดือน 12 ปี 2021

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ได้ทรงแสดงความจริงมากมายและได้ทำให้ทั้งโลกสั่นสะเทือน เมื่อเจาะลึกหนทางที่แท้จริง หลายคนเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์ฤทธิ์ทั้งเปี่ยมสิทธิอำนาจ เปี่ยมฤทธานุภาพ และเป็นความจริง พวกเขาจึงกลายเป็นเชื่อ แต่พอได้ยินว่าพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเป็นหญิง พวกเขาก็ไม่ยอมรับพระองค์ พวกเขาเชื่อว่าองค์พระเยซูเจ้าเป็นชาย และพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คำพยานไว้ว่าองค์พระเยซูเจ้าเป็น "บุตรชายที่รัก" ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าเมื่อทรงเสด็จมาอีกครั้ง องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องเป็นชายอย่างแน่นอน และเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงที่พระองค์จะเป็นหญิง ทรรศนะนี้สอดคล้องกับคำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์ไหม? มีพื้นฐานในพระวจนะของพระเจ้าไหม? องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้หรือไม่ว่าเมื่อทรงกลับมาจะทรงเป็นชายหรือหญิง? แน่นอนว่าไม่ แล้วเหตุใดพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ในยุคสุดท้ายจึงทรงเป็นหญิง ไม่ทรงเป็นชาย? การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงตอนนี้จะนำคุณให้เข้าใจความจริงและเข้าใจการทรงปรากฏและพระราชกิจในยุคสุดท้ายของพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger