เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายทรงพระราชกิจแห่งพระวจนะเป็นหลัก"

วันที่ 13 เดือน 04 ปี 2023

พระเจ้าในรูปมนุษย์ยุคสุดท้ายทรงจบยุคพระคุณ

ตรัสพระวจนะให้มนุษย์เพียบพร้อมและรู้แจ้ง

พระวจนะซึ่งขจัดพื้นที่

พระเจ้าคลุมเครือภายในใจมนุษย์

พระเยซูทรงราชกิจที่แตกต่าง

ทรงแสดงปาฏิหาริย์และรักษาผู้ป่วย

ทรงเผยแผ่ข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์

ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่มนุษย์ทุกคน

มนุษย์จึงมีมโนคติหลงผิด

ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นเช่นนี้เสมอไป

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ทรงทำทุกสิ่งลุล่วงชัดเจนด้วยวจนะ

ในพระวจนะเจ้าเห็นสิ่งที่ทรงเป็น

ในพระวจนะเจ้าเห็นว่าทรงเป็นพระเจ้า

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ขจัดพื้นที่พระเจ้าคลุมเครือในมโนคติคน

ด้วยพระวจนะและพระกิจการ

พระราชกิจปกติจริงแท้ในหมู่ผู้คน

มนุษย์นั้นรู้ความเป็นจริงของพระเจ้า

ไม่เชื่อในพระเจ้าคลุมเครือ

ด้วยพระวจนะของพระเจ้าในเนื้อหนัง

มนุษย์ครบบริบูรณ์ ทุกสิ่งก็ลุล่วงไป

นี่คือราชกิจที่จะทรงทำ

ให้สำเร็จลุล่วงในยุคสุดท้าย

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ทรงทำทุกสิ่งลุล่วงชัดเจนด้วยวจนะ

ในพระวจนะเจ้าเห็นสิ่งที่ทรงเป็น

ในพระวจนะเจ้าเห็นว่าทรงเป็นพระเจ้า

พระเจ้าในเนื้อหนังตรัสแต่พระวจนะ

เพราะนี่คือพระราชกิจบนโลก

เจ้าเห็นทั้งหมดที่ทรงเป็นผ่านทางพระวจนะ

ทรงฤทธานุภาพ ถ่อมพระทัย สูงสุด

พระเจ้าในเนื้อหนังตรัสแต่พระวจนะ

เพราะนี่คือพระราชกิจบนโลก

เจ้าเห็นทั้งหมดที่ทรงเป็นผ่านทางพระวจนะ

ทรงฤทธานุภาพ ถ่อมพระทัย สูงสุด

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ทรงทำทุกสิ่งลุล่วงชัดเจนด้วยวจนะ

ในพระวจนะเจ้าเห็นสิ่งที่ทรงเป็น

ในพระวจนะเจ้าเห็นว่าทรงเป็น…

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ทรงทำทุกสิ่งลุล่วงชัดเจนด้วยวจนะ

ในพระวจนะเจ้าเห็นสิ่งที่ทรงเป็น

ในพระวจนะเจ้าเห็นว่าทรงเป็นพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger