พระวจนะของพระเจ้า | "พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 6 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า (3) (ตอนที่สอง)"

พระวจนะของพระเจ้า | "พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 6 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า (3) (ตอนที่สอง)"

202 |วันที่ 11 เดือน 05 ปี 2021

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก