MV เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงปรารถนาว่ามวลมนุษย์จะไล่ตามเสาะหาความจริงและอยู่รอดได้"

วันที่ 10 เดือน 04 ปี 2024

เหตุใดมนุษย์จึงต้องไล่ตามเสาะหาความจริง?

เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือ สำหรับพระเจ้าแล้ว

การไล่ตามเสาะหาความจริงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของพระองค์

ความคาดหวังที่พระองค์ทรงมีต่อมวลมนุษย์

และความหวังที่พระองค์ทรงมอบความไว้วางพระทัยให้กับมวลมนุษย์

นี่คือส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า

ไม่ว่าเจ้าเป็นใครและไม่ว่าเจ้าจะเชื่อในพระเจ้ามานานเท่าใดแล้วก็ตาม

ถ้าเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาความจริงหรือรักความจริง

เจ้าย่อมจะลงเอยด้วยการเป็นผู้ที่ถูกขับออกไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

เรื่องนี้ชัดเจนอย่างยิ่ง

พระเจ้าทรงพระราชกิจสามขั้นตอน

พระองค์ได้ทรงวางแผนการบริหารจัดการ

มาตั้งแต่ตอนที่ทรงสร้างมวลมนุษย์

แล้วพระองค์ก็ได้ทรงพระราชกิจแต่ละระยะไปทีละระยะ

ให้ส่งผลในมวลมนุษย์

และทรงนำมวลมนุษย์ทีละขั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้

พระองค์ทรงอุตสาหะพยายามและจ่ายราคาที่ไปใหญ่หลวงนัก

และพระองค์ทรงสู้ทนมานานมากเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุด

ทรงเติมมนุษย์ด้วยความจริงที่พระองค์ทรงแสดง

รวมถึงทุกแง่มุมของหลักเกณฑ์แห่งข้อพึงประสงค์ของพระองค์

ที่พระองค์ตรัสบอกมวลมนุษย์

และทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นชีวิตและความเป็นจริงของมนุษย์

ในสายพระเนตรของพระเจ้า นี่คือเรื่องที่สำคัญยิ่งเรื่องหนึ่ง

พระเจ้าทรงให้น้ำหนักแก่เรื่องนี้เป็นอย่างมาก

ในสายพระเนตรของพระเจ้า นี่คือเรื่องที่สำคัญยิ่งเรื่องหนึ่ง

พระเจ้าทรงให้น้ำหนักแก่เรื่องนี้เป็นอย่างมาก

ไม่ว่าขีดความสามารถของเจ้า

หรืออายุ หรือจำนวนปีที่เจ้าเชื่อในพระเจ้าจะเป็นเช่นใด

ทุกคนก็ควรทุ่มเทความพยายาม

ไปสู่เส้นทางแห่งการไล่ตามเสาะหาความจริง

เจ้าไม่ควรเน้นเหตุผลเชิงข้อเท็จจริงใดๆ

เจ้าควรไล่ตามเสาะหาความจริงอย่างไร้เงื่อนไข

จงอย่าปล่อยวันเวลาของตนให้ผ่านไปเปล่าๆ

ถ้าเจ้าไล่ตามเสาะหาและใช้ความพยายาม

กับการไล่ตามเสาะหาความจริงเหมือนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตของเจ้า

ก็อาจเป็นไปได้ว่าความจริงที่เจ้าได้รับ

และสามารถไปถึงในการไล่ตามเสาะหาของเจ้านั้น

ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าเคยปรารถนา

แต่ถ้าพระเจ้าตรัสว่า

พระองค์จะประทานบั้นปลายที่เหมาะสมแก่เจ้าตามท่าที

ในการไล่ตามเสาะหาของเจ้าและตามความจริงใจของเจ้า

เช่นนั้นแล้ว ก็ย่อมจะวิเศษนัก!

ในตอนนี้ จงอย่ามุ่งเน้นว่าบั้นปลายหรือจุดจบของเจ้าจะเป็นเช่นใด

หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นและอนาคตจะเป็นเช่นใด

หรือไม่ว่าเจ้าจะสามารถหลีกเลี่ยงความวิบัติ

และจะไม่ตายได้หรือไม่—

จงอย่าคิดหรือร้องขอเรื่องเหล่านี้

จงจดจ่ออยู่กับการไล่ตามเสาะหาความจริงในพระวจนะของพระเจ้า

และข้อพึงประสงค์ของพระองค์

อยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าให้ดี

และอยู่กับการสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น

จะได้ไม่กลายเป็นว่า

เจ้านั้นไม่คู่ควรกับการรอคอยนานหกพันปีของพระเจ้า

และความคาดหวังนานหกพันปีของพระองค์

จงถวายความชูใจแด่พระเจ้าบ้าง

จงให้พระองค์มองเห็นความหวังในตัวเจ้า

และจงให้พระปรารถนาของพระองค์กลายเป็นจริงในตัวเจ้า

หากเจ้าทำเช่นนั้น พระเจ้าจะทรงปฏิบัติไม่ดีกับเจ้าหรือ?

และต่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายไม่เป็นไปตามที่เจ้าปรารถนาไว้

ในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง เจ้าควรนบนอบในทุกสรรพสิ่ง

ต่อการจัดวางเรียบเรียงและการจัดการเตรียมการของพระเจ้า

โดยปราศจากวาระส่วนตน นั่นคือกรอบความคิดที่ถูกต้อง

จาก พระวจนะฯ เล่ม 6 ว่าด้วยการไล่ตามเสาะหาความจริง I, เหตุใดมนุษย์จึงต้องไล่ตามเสาะหาความจริง

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger