MV เพลงคริสเตียน | "ผู้ที่ทุ่มเทให้พระเจ้านั้นได้รับพร"

วันที่ 05 เดือน 08 ปี 2021

วันนี้พระเจ้ารักผู้ทำตามน้ำพระทัย

ใครก็ตามที่ใส่ใจในภาระพระองค์

รวมถึงใครก็ตามที่ทุ่มเทเพื่อพระองค์

ทุ่มเทด้วยใจจริงแท้ และด้วยความจริงใจ

พระเจ้าจะให้พวกเขาตระหนักรู้

ไม่ปล่อยให้พวกเขานั้นหนีหายไป

ผู้ที่ทุ่มเทตนเองให้เรา

ทำสิ่งยิ่งใหญ่นี้ด้วยใจจริง

เราจะให้พรเจ้าอย่างมากมาย

พระเจ้านั้นตรัสเช่นนี้ร่ำไป

เจ้านั้นรู้ไหมว่า "ให้พร" หมายถึงอะไร

เมื่อพินิจงานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น

ปัจจุบัน งานพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้

บ่งบอกถึงภาระที่พระเจ้ามอบให้ไว้

ผู้ที่ทุ่มเทตนเองให้เรา

ทำสิ่งยิ่งใหญ่นี้ด้วยใจจริง

เราจะให้พรเจ้าอย่างมากมาย

พระเจ้านั้นตรัสเช่นนี้ร่ำไป

ทุกคนที่สามารถแบกภาระให้กับคริสตจักร

ผู้ถวายตนให้พระเจ้าด้วยความจริงใจ

ใจจริงและภาระของเขาคือพรจากพระองค์

และการเปิดเผยของพระองค์คือพรเช่นกัน

ผู้ที่ทุ่มเทตนเองให้เรา

ทำสิ่งยิ่งใหญ่นี้ด้วยใจจริง

เราจะให้พรเจ้าอย่างมากมาย

พระเจ้านั้นตรัสเช่นนี้ร่ำไป

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger