เพลงคริสเตียน | "ราชอาณาจักรของพระเจ้าสถาปนาขึ้นท่ามกลางพวกมนุษย์"

วันที่ 20 เดือน 03 ปี 2021

สติปัญญาของพระเจ้านั้นอยู่ทุกหนแห่งบนแผ่นดินโลก

และตลอดทั่วทั้งจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล

ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งคือผลแห่งสติปัญญาของพระเจ้า

ท่ามกลางผู้คนทั้งหมดเต็มไปด้วยผลงานชิ้นเอกของสติปัญญาของพระเจ้า

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดังเช่นทุกสรรพสิ่งในราชอาณาจักรของพระเจ้า

และผู้คนทั้งหมดอาศัยอย่างสงบภายใต้ฟ้าสวรรค์ของพระเจ้า

เหมือนแกะบนทุ่งหญ้าของพระเจ้า

พระเจ้าเคลื่อนไหวเหนือพวกมนุษย์ทั้งหมดและกำลังเฝ้ามองทุกหนแห่ง

ไม่มีสิ่งใดเคยดูเก่าเลย

และไม่มีบุคคลใดเป็นดังเช่นที่เขาเคยเป็น

พระเจ้าหยุดพักบนบัลลังก์ พระเจ้าเอนกายอยู่เหนือจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล

และพระเจ้าพึงพอใจอย่างเต็มที่ เพราะทุกสรรพสิ่งได้ฟื้นคืนความบริสุทธิ์ของพวกมัน

และพระเจ้าสามารถพักอาศัยอย่างสันติสุขภายในศิโยนได้อีกครั้ง

และผู้คนบนแผ่นดินโลกสามารถใช้ชีวิตอันสงบและเป็นที่พอใจภายใต้การนำของพระเจ้า

กลุ่มชนทั้งหมดกำลังบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในมือของพระเจ้า

กลุ่มชนทั้งหมดได้รับปัญญาในอดีตและรูปลักษณ์ภายนอกดั้งเดิมของพวกเขาคืนมา

พวกเขาไม่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นอีกต่อไป ในราชอาณาจักรของพระเจ้า แต่บริสุทธิ์ดังเช่นหยก

โดยแต่ละคนมีใบหน้าเหมือนใบหน้าของผู้บริสุทธิ์ภายในหัวใจของมนุษย์

เพราะราชอาณาจักรของพระเจ้าได้ถูกสถาปนาขึ้นท่ามกลางมนุษย์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger