เพลงคริสเตียน | "การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าของพวกเจ้าอยู่ที่ใด"

เพลงคริสเตียน | "การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าของพวกเจ้าอยู่ที่ใด"

60 |วันที่ 02 เดือน 05 ปี 2021

Verse 1

พวกเจ้าติดตามพระเจ้ามาเนิ่นนานปี

แต่ไม่มีเลยแม้สักนิดของความภักดี

พวกเจ้านั้นกลับวนเวียนอยู่รอบผู้คนที่พวกเจ้ารัก

และทุก ๆ สิ่งที่พึงใจ

เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้แนบใจตลอดมา

ไม่มีเลยสักครั้งที่พวกเจ้าจะละทิ้ง

ยามพวกเจ้ากระหายหรือปรารถนาแรงกล้า

ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเจ้ารัก

นั่นเกิดขึ้นยามที่พวกเจ้าติดตามพระเจ้า

หรือแม้แต่ยามที่กำลังฟังพระวจนะ

Pre-chorus

พระเจ้าจึงตรัสว่าพวกเจ้ากำลัง

ใช้ความจงรักภักดีของพวกเจ้า

มาทะนุถนอมภักดี "สิ่งซึ่งเป็นที่รัก"

มีไม่กี่สิ่งพวกเจ้าอุทิศพลีเพื่อพระองค์

แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มี

มิได้แสดงความภักดีจริงต่อพระองค์

Chorus

พระเจ้าและพระวจนะถูกผลักไสอยู่เสมอ

ไปอยู่หลังสิ่งที่พวกเจ้าแรงกล้าในปรารถนา

พวกเจ้าวางพระวจนะพระเจ้าไว้สุดท้าย

และมีกระทั่งพวกที่เก็บตำแหน่งสุดท้ายนี้

ไว้ให้สิ่งที่พวกเขาภักดี ทั้ง ๆ ที่พวกเขายังไม่พบเจอ

ไม่เคยมีร่องรอยของพระเจ้าอยู่ในหัวใจพวกเขาเลย

Verse 2

พวกเจ้าเข้าไปพัวพันในการดำเนินการ

ซึ่งพวกเจ้าปรารถนาแรงกล้าแท้จริง

บางคนนั้นจงรักภักดีต่อบุตรหญิงชาย

ต่อสามีภรรยา งาน และความรวย

ผู้บังคัญบัญชา สถานะ หรือสตรี

กับทั้งหมดนั้นที่จงรักภักดี

พวกเจ้าไม่เคยอ่อนล้าหรือรำคาญใจ

พวกเจ้ากลับยิ่งกระหายที่จะมีสิ่งเหล่านี้

ที่จะได้ครองให้มากมายยิ่งขึ้นไป

และคุณภาพดีขึ้นไป ไม่มีวันเลิกรา

Pre-chorus

พระเจ้าจึงตรัสว่าพวกเจ้ากำลัง

ใช้ความจงรักภักดีของพวกเจ้า

มาทะนุถนอมภักดี "สิ่งซึ่งเป็นที่รัก"

มีไม่กี่สิ่งพวกเจ้าอุทิศพลีเพื่อพระองค์

แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มี

มิได้แสดงความภักดีจริงต่อพระองค์

Chorus

พระเจ้าและพระวจนะถูกผลักไสอยู่เสมอ

ไปอยู่หลังสิ่งที่พวกเจ้าแรงกล้าในปรารถนา

พวกเจ้าวางพระวจนะพระเจ้าไว้สุดท้าย

และมีกระทั่งพวกที่เก็บตำแหน่งสุดท้ายนี้

ไว้ให้สิ่งที่พวกเขาภักดี ทั้ง ๆ ที่พวกเขายังไม่พบเจอ

ไม่เคยมีร่องรอยของพระเจ้าอยู่ในหัวใจพวกเขาเลย

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก