เพลงคริสเตียน | "เมื่อวันของพระเจ้ามาถึง"

เพลงคริสเตียน | "เมื่อวันของพระเจ้ามาถึง"

143 |วันที่ 02 เดือน 05 ปี 2021

Verse 1

คนมากมายมีเงื่อนไขกับการรับใช้พระเจ้า

ไม่สนทรงเป็นพระเจ้าหรือมนุษย์

พวกเขาเพียงพูดแต่เงื่อนไขของตน

และไล่ตามเพียงความอยากของตน

Verse 2

พวกเจ้าทำงาน เรียกค่าจ้างจากพระองค์

เรียกแม้กระทั่งค่าเตะฝุ่นตามหนทาง

จัดเตรียมให้คริสตจักรแล้วขอเรียกเก็บเงินคืน

แม้พวกที่พระเจ้าทรงจัดการยังเรียกค่าตอบแทน

Pre-chorus 1

ความเป็นมนุษย์ของพวกเจ้าสูงส่ง ทรงพลังเสียนี่กระไร

มโนธรรมอบอุ่นของพวกเจ้าสั่งการกระทำ

สำนึกอยู่ที่ไหน ความเป็นมนุษย์ของพวกเจ้าอยู่ที่ใด

Chorus

พระเจ้าทรงหันหลังให้วันใด พวกเจ้าตาย

ความสว่างจะทิ้งไป ความมืดจะมาเยือน

เมื่อถึงวันของพระองค์จะทรงกระหน่ำเปลวเพลิง

ลงบนพวกที่ไม่เชื่อฟัง ที่ยั่วยุพระพิโรธ

Verse 3

จะทรงลงโทษผู้ละทิ้งและสาปแช่งพระองค์

แผดเผาด้วยเพลิงพระพิโรธของพระองค์

พวกที่กินและยังชีพกับพระองค์

แต่กลับดูหมิ่นและหักหลังพระองค์

Pre-chorus 2

บรรดาผู้ที่ยั่วยุพระโทสะ

จะถูกลงโทษด้วยพระพิโรธของพระองค์

พร้อมเดรัจฉานที่คิดจะเทียบชั้นพระองค์

แต่ยังไม่นมัสการหรือเชื่อฟังพระองค์

Chorus

พระเจ้าทรงหันหลังให้วันใด พวกเจ้าตาย

ความสว่างจะทิ้งไป ความมืดจะมาเยือน

เมื่อถึงวันของพระองค์จะทรงกระหน่ำเปลวเพลิง

ลงบนพวกที่ไม่เชื่อฟัง ที่ยั่วยุพระพิโรธ

Bridge

พวกที่เคยสุขจากการดูแลและพระวจนะ

และยังเคยพยายามที่จะหาความสุขทางวัตถุจากพระองค์

พระองค์จะทรงเฆี่ยนด้วยไม้เรียว

พระองค์จะไม่ทรงยกโทษผู้พยายามแทนที่พระองค์

จะไม่ทรงละเว้นผู้พยายามจะแย่งอาหาร

และเสื้อผ้าจากพระองค์

Chorus

พระเจ้าทรงหันหลังให้วันใด พวกเจ้าตาย

ความสว่างจะทิ้งไป ความมืดจะมาเยือน

เมื่อถึงวันของพระองค์จะทรงกระหน่ำเปลวเพลิง

ลงบนพวกที่ไม่เชื่อฟังที่ยั่วยุพระพิโรธ พระพิโรธ

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก