คำพยานชีวิตคริสเตียน | "หนทางเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตเหมือนคนที่แท้จริง"

คำพยานชีวิตคริสเตียน | "หนทางเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตเหมือนคนที่แท้จริง"

750 |วันที่ 29 เดือน 12 ปี 2020

ตัวละครหลักเป็นเจ้าของร้านทำผมแห่งหนึ่ง ตอนแรกนั้น การทำธุรกิจของเธออย่างซื่อสัตย์สำคัญกับเธอ แต่เมื่อต่อมาพ่อของเธอกลายเป็นเจ็บป่วยและเธอต้องการเงิน เธอเริ่มไปตามกระแสนิยมทางสังคม และเริ่มที่จะเล่นไม่ซื่อและโกหกต่อลูกค้า เธอทำเงินได้ก้อนหนึ่งในหนทางนี้ แต่เธอรู้สึกผิดและมีสำนึกถึงความว่างเปล่าและความไม่สบายใจเสมอ กระนั้นก็ตาม เธอไม่สามารถหยุดตัวเธอเองได้ หลังจากที่ยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้า เธอมาเข้าใจว่า พระเจ้าทรงปีติยินดีในผู้คนที่ซื่อสัตย์และทรงรังเกียจผู้คนที่เต็มไปด้วยเล่ห์ลวง ดังนั้นแล้ว เธอจึงเริ่มปฏิบัติตามการบอกความจริงและมีความซื่อสัตย์ แต่เมื่อเผชิญหน้ากับการทดลองเรื่องเงินทอง เธอก็โกหกและเล่นไม่ซื่อกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทิ้งให้เธอรู้สึกผิดและเต็มไปด้วยความเสียใจ โดยการแสวงหาความจริงและการอ่านพระวจนะของพระเจ้า เธอได้รับความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับรากเหง้าของคำโกหกและเล่ห์กลของเธอ และเธอก็ค้นหาเส้นทางแห่งการปฏิบัติในพระวจนะของพระเจ้า เธอตั้งมั่นในการนำพระวจนะของพระเจ้าไปสู่การปฏิบัติและการเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ และมีความสามารถที่จะได้รับประสบการณ์กับความชื่นบานจากการเป็นบุคคลที่ซื่อตรงเปิดเผยและเที่ยงธรรม

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก