เพลงคริสเตียน | "ผู้คนไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง"

เพลงคริสเตียน | "ผู้คนไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง"

126 |วันที่ 01 เดือน 05 ปี 2021

Verse 1

คนได้รับและละทิ้งหลายสิ่งในพระราชกิจหลายปี

แต่พระเจ้ายังคงตรัสว่าคนไม่เชื่อในพระองค์อย่างแท้จริง

คนรับรู้พระเจ้าเพียงลมปากแต่ขัดความจริงพระองค์

และไม่ปฏิบัติความจริงตามคำขอของพระองค์

Pre-chorus 1

คนยอมรับการดำรงอยู่ของพระเจ้า

ไม่ยอมรับความจริงหรือชีวิต

รับรู้เพียงพระนามของพระองค์

แต่ไม่ใช่เนื้อแท้

Chorus

คนกระเหี้ยนกระหือรือ น่ารังเกียจต่อพระเจ้า

เพราะถ้อยคำระรื่นหูที่หลอกลวงพระองค์

ไม่มีใครนมัสการพระองค์

ด้วยใจแท้จริง ด้วยใจแท้จริง

Verse 2

คำพูดพวกเจ้าเป็นการทดลองของเจ้างูตัวนั้นเอง

แสนผยองอย่างที่สุดราวอัครทูตสวรรค์พูดเอง

ความประพฤติพวกเจ้าน่าละอาย

ความต้องการ ความละโมบ เลวร้าย

พวกเจ้าเป็นแมลงในพระนิเวศ เป็นวัตถุที่จะถูกทิ้งไป

Pre-chorus 2

เพราะไม่รักความจริง แต่รักพระพร

พวกเจ้าหวังจะได้ขึ้นสู่สวรรค์

ได้เห็นนิมิตอันงดงามมหัศจรรย์

ที่พระคริสต์บนโลกทรงใช้ฤทธานุภาพ

Chorus

คนกระเหี้ยนกระหือรือ น่ารังเกียจต่อพระเจ้า

เพราะถ้อยคำระรื่นหูที่หลอกลวงพระองค์

ไม่มีใครนมัสการพระองค์

ด้วยใจแท้จริง ด้วยใจแท้จริง

Bridge

พวกเจ้าเสื่อมทรามอย่างล้ำลึกและไม่รู้เรื่องของพระเจ้า

คิดว่าคนอย่างพวกเจ้าคู่ควรจะติดตามพระเจ้าหรือไร

พวกเจ้าจะไปถึงสวรรค์ เห็นภาพอันตระการตา

ซึ่งไม่เคยได้มีมาก่อนหน้าได้อย่างไร

Chorus

คนกระเหี้ยนกระหือรือ น่ารังเกียจต่อพระเจ้า

เพราะถ้อยคำระรื่นหูที่หลอกลวงพระองค์

ไม่มีใครนมัสการพระองค์

ด้วยใจแท้จริง ด้วยใจแท้จริง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก