ชุดคำเทศนา: เหตุใดในยุคสุดท้าย การพิพากษาของพระเจ้านั้นสำหรับชำระให้สะอาดและความรอดหรือสำหรับการกล่าวโทษและการทำลายล้างกันแน่?

วันที่ 21 เดือน 03 ปี 2022

ขณะที่ความวิบัติแผ่ขยายไปทั่วโลก ผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่างเฝ้ารอให้องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาบนเมฆ พาพวกเขาขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อพบพระองค์ และหนีจากความวิบัติ แต่ทว่า พวกเขายังไม่เห็นองค์พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาบนเมฆ กลับกัน ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเป็นพยานอย่างต่อเนื่องว่าพระองค์ทรงกลับมาแล้วในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงแสดงความจริงเพื่อทรงงานพิพากษาในยุคสุดท้าย เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด เรื่องนี้น่าแปลกใจสำหรับหลายคน พวกเขาคิดว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าควรพาผู้เชื่อขึ้นไปสู่ท้องฟ้าก่อนสิ ควรทรงช่วยเราให้รอดจากความวิบัติก่อน ทำไมพระเจ้าถึงทรงแสดงความจริงเพื่อทรงงานพิพากษาในยุคสุดท้าย? เราทุกคนได้รับการอภัยบาปและถือว่าชอบธรรมแล้วโดยพระเจ้า ต้องมีการพิพากษาจากพระเจ้าอีกหรือ? คนส่วนใหญ่เชื่อว่าในยุคสุดท้าย การพิพากษาของพระเจ้ามุ่งไปที่ผู้ไม่เชื่อว่าการพิพากษาคือการกล่าวโทษและการทำลายล้าง และบรรดาพวกเราที่ได้รับการอภัยบาปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องถูกพิพากษา ดังนั้นแล้ว การพิพากษามวลมนุษย์ของพระเจ้านั้นเพื่อความรอดหรือการทำลายล้างกันแน่? การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงตอนนี้จะนำคุณไปแสวงหาความจริงและรู้การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger