เพลงคริสเตียน | "ท่าทีที่คนเราควรมีต่อพระวจนะของพระเจ้า"

วันที่ 09 เดือน 05 ปี 2021

Verse 1

พระวจนะพระเจ้าคือความจริง

มุ่งหมายให้มวลมนุษย์ทั้งปวง

ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใคร

จงมาเป็นผู้รับใช้ความจริง

ทรงเห็นมากมายที่พวกเจ้าทำ

ซึ่งไม่สัมพันธ์กับความจริง

พระองค์จึงทรงสั่งพวกเจ้า

ให้มาเป็นผู้รับใช้ความจริง

Pre-chorus

นี่คือคำเตือนของพระเจ้า

นี่คือคำเตือนของพระเจ้า

Chorus

จงรับพระวจนะจากจุดยืนของความจริง

ด้วยความเอาใจใส่และความจริงใจ

อย่าได้เพิกเฉยต่อวจนะความจริงสักคำ

จงอย่าปฏิบัติต่อพระวจนะอย่างดูแคลน

Verse 2

จงทิ้งความชั่วร้ายไว้เบื้องหลัง

ทิ้งความอัปลักษณ์ไว้เบื้องหลัง

ไม่ตกเป็นทาสพวกมัน

จงมาเป็นผู้รับใช้ความจริง

จงอย่าย่ำเหยียบความจริง

หรือทำให้เกิดความหมองมัว

ในพระนิเวศพระเจ้า

จงมาเป็นผู้รับใช้ความจริง

Pre-chorus

นี่คือคำเตือนของพระเจ้า

นี่คือคำเตือนของพระเจ้า

Chorus

จงรับพระวจนะจากจุดยืนของความจริง

ด้วยความเอาใจใส่และความจริงใจ

อย่าได้เพิกเฉยต่อวจนะความจริงสักคำ

จงอย่าปฏิบัติต่อพระวจนะอย่างดูแคลน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก