เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าปรารถนาดวงใจอันแท้จริงของมนุษย์"

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าปรารถนาดวงใจอันแท้จริงของมนุษย์"

244 |วันที่ 28 เดือน 04 ปี 2021

พระเยซูเสด็จกลับมาแล้ว คุณรู้ไม่? ยินดีต้อนรับให้ติดต่อกับเรา บอกเส้นทางการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับคุณ

การอ่านพระวจนะของพระเจ้า

https://th.godfootsteps.org/videos/obey-God-with-true-heart-surely-be-gained-by-God-reading.html

คำพยานแห่งชีวิตคริสตจักร

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiDLtVZW_Abe9NLAfoHAC9GMETVWs1qlR

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiDLtVZW_AbcpIN1lsZIwU3lTet83HBfn

Verse 1

คนทุกวันนี้ไม่เห็นค่าพระเจ้า

ในใจพวกเขา พระองค์ไร้ตัวตน

ต่อไปจากนี้ เมื่อถึงวันที่ทรมาน

หวังจะให้พระองค์เห็นรักแท้ที่มี

Chorus

ที่ทรงทำไม่คุ้มค่าใจคนหรือไร

ไยผู้คนไม่ให้ใจพระองค์

เหตุใดคนเก็บใจไว้ ไม่ยอมปลดปล่อยออกมา

เป็นได้ไหมที่ใจสุขสงบเสียที

Verse 2

อันความเที่ยงธรรม ไร้ซึ่งตัวตน

ไม่อาจมองด้วยตา หรือสัมผัส

ภายในร่างของคน สิ่งมีค่าที่สุด

สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือหัวใจของคน

Chorus

ที่ทรงทำไม่คุ้มค่าใจคนหรือไร

ไยผู้คนไม่ให้ใจพระองค์

เหตุใดคนเก็บใจไว้ ไม่ยอมปลดปล่อยออกมา

เป็นได้ไหมที่ใจสุขสงบเสียที

Bridge

เหตุใดกัน เมื่อพระเจ้าขอไป

คนกำฝุ่นดิน ขว้างใส่พระองค์

หรือนี่คือแผนอันแยบยล

Chorus

ที่ทรงทำไม่คุ้มค่าใจคนหรือไร

ไยผู้คนไม่ให้ใจพระองค์

เหตุใดคนเก็บใจไว้ ไม่ยอมปลดปล่อยออกมา

เป็นได้ไหมที่ใจสุขสงบเสียที

เป็นได้ไหมที่ใจสุขสงบเสียที

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ข่าวประเสริฐแห่งการเคลื่อนลงสถิตของราชอาณาจักร: https://th.kingdomsalvation.org/

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์:https://th.godfootsteps.org/

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้

หมายเหตุ: วิดีโอทั้งหมดของทางช่องนี้มีไว้ให้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอัปโหลด ดัดแปลง บิดเบือน หรือตัดตอนวิดีโอใดๆ จากช่องยูทูบของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยบุคคลหรือกลุ่มใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายทุกอย่างในกรณีที่เกิดการละเมิดใดๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราล่วงหน้าพร้อมคำขอเพื่อการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก