เพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการเพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการ เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipersเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipers ปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้าปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้า เรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียนเรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียน เพลงนมัสการ 2020 | "พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดียเพลงนมัสการ 2020 | "พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดีย เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ | "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ"เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ | "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ" เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น"เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น" เพลงนมัสการพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร”| ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพลงนมัสการพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร”| ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้า

เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น"

วิดีโอเต้นรำและขับร้อง   2198  

บทนำ

เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น"

อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น

อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่นของฉัน

มันเป็นของประชากรทุกคนของพระเจ้า

พระคริสต์ทรงดำเนินและตรัสในคริสตจักร

และทรงพำนักร่วมกับประชากรของพระเจ้า

การพิพากษาและการตีสอนจากพระวจนะของพระเจ้าอยู่ที่นี่

เช่นเดียวกับพระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวจนะของพระเจ้าให้น้ำ หล่อเลี้ยง และชี้นำเรา แล้วชีวิตของเราเติบโต

นี่คืออาณาจักรที่ปกครองโดยพระคริสต์

มันคือโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียม

อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่นของฉัน

มันเป็นที่รักยิ่งของประชากรของพระเจ้า

พระวจนะของพระเจ้าปกครองคริสตจักร

เราปฏิบัติตามความจริงและสรรเสริญพระคริสต์ในใจของเรา

ไม่มีการสู้รบหรือการวางอุบายอีกต่อไป

ไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวหรือหวาดกลัวใด ๆ

พระคริสต์ทรงเป็นที่พักสำหรับจิตใจมนุษย์

ฉันไม่จำเป็นต้องพเนจรอีกต่อไปแล้ว

นี่คืออาณาจักรของพระเจ้าที่ประชากรถวิลหารอคอย

มันคือบ้านที่สงบสุขของมวลมนุษย์

อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่นของฉัน

ประชากรทั้งหมดของพระเจ้าหวงแหนความล้ำค่าของมัน

ที่นี่ฉันได้สัมผัสกับการพิพากษาและการทดสอบต่าง ๆ ของพระเจ้า

และอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนแปลงแล้ว

ความร่าเริงและเสียงหัวเราะของฉัน เรื่องราวแห่งการเติบโตของฉันอยู่ที่นี่

คำพูดเงียบ ๆ ของฉันต่อพระเจ้าก็อยู่ที่นี่เช่นกัน

ความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้ของฉันอยู่ที่นี่

บันทึกความยากลำบากที่พระเจ้าทรงเผชิญ

ทุกอย่างที่นี่ขับเคลื่อนฉัน

คำพูดไม่อาจแสดงการอุทิศตนที่จริงใจในที่นี้ได้

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทรงเป็นที่รักของฉัน ทรงดีงามยิ่งนัก

พระองค์ทรงมอบบ้านที่อบอุ่นหลังนี้ให้ฉัน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องเพลงใหม่ ๆ

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏ แล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น