ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

พระเจ้าทรงกำหนดเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว

播放速度

พระเจ้าทรงกำหนดเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว

ทางที่พระเจ้านั้นทรงนำเราไปไม่ใช่เส้นทางที่ทอดตรง

แต่เป็นทางอันสุดคดเคี้ยวขวางเต็มด้วยหลุมบ่อ

ทางอันสุดคดเคี้ยวเต็มไปด้วยหลุม

พระเจ้าได้ตรัสให้เราเข้าใจ ยิ่งทางลำบากเท่าไร

ยิ่งเผยรักของพวกเราในใจได้มากขึ้นเท่ากัน

แต่ไม่มีใครในพวกเราเลยที่จะเปิดทางเช่นนี้ได้

ไม่มีใครในพวกเราเลยที่จะเปิดเส้นทางนี้ได้

ในประสบการณ์ของข้ามากมาย

ภยันตรายข้าเดินผ่านมา

อดทนฝ่าความทุกข์ทนอันใหญ่หลวง

บางคราวข้าอาดูร โศกา ทรมาน

ข้ายังเชื่อว่านี่คือทางที่นำโดยพระองค์

ข้าจึงทนความทุกข์และทรมานแล้วเดินมุ่งต่อไป

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ ใครจะหลีกพ้นได้

ข้าฯไม่ได้ร้องขอพรใดๆ ไม่ร้องขอพรใดๆ

ขอแค่ข้านั้นได้ตามน้ำพระทัย ก้าวไปตามทางที่ควร

ข้านี้ไม่คิดทำตามคนอื่น เดินทางที่พวกเขาเดิน

ทั้งหมดสิ้นที่ข้าต้องการคืออุทิศตน

จนสิ้นทาง

ไม่ว่าผู้คนต้องทนเท่าไร ต้องเดินไปไกลแค่ไหน

ได้กำหนดไว้แล้วโดยพระเจ้า

ไม่มีใครช่วยใครได้เลย

ไม่ว่าผู้คนต้องทนเท่าไร ต้องเดินไปไกลแค่ไหน

ได้กำหนดไว้แล้วโดยพระเจ้า

ไม่มีใครช่วยใครได้เลย

ได้กำหนดไว้แล้วโดยพระเจ้า ไม่มีใครช่วยใครได้เลย

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:หลักการแสวงหาหนทางที่แท้จริง

ถัดไป:ความถ่อมตนของพระเจ้าช่างน่าชื่นชม