พระเจ้าทรงกำหนดเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว

ทางที่พระเจ้านั้นทรงนำเราไปไม่ใช่เส้นทางที่ทอดตรง

แต่เป็นทางอันสุดคดเคี้ยวขวางเต็มด้วยหลุมบ่อ

ทางอันสุดคดเคี้ยวเต็มไปด้วยหลุม

พระเจ้าได้ตรัสให้เราเข้าใจ ยิ่งทางลำบากเท่าไร

ยิ่งเผยรักของพวกเราในใจได้มากขึ้นเท่ากัน

แต่ไม่มีใครในพวกเราเลยที่จะเปิดทางเช่นนี้ได้

ไม่มีใครในพวกเราเลยที่จะเปิดเส้นทางนี้ได้

ในประสบการณ์ของข้ามากมาย

ภยันตรายข้าเดินผ่านมา

อดทนฝ่าความทุกข์ทนอันใหญ่หลวง

บางคราวข้าอาดูร โศกา ทรมาน

ข้ายังเชื่อว่านี่คือทางที่นำโดยพระองค์

ข้าจึงทนความทุกข์และทรมานแล้วเดินมุ่งต่อไป

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ ใครจะหลีกพ้นได้

ข้าฯไม่ได้ร้องขอพรใดๆ ไม่ร้องขอพรใดๆ

ขอแค่ข้านั้นได้ตามน้ำพระทัย ก้าวไปตามทางที่ควร

ข้านี้ไม่คิดทำตามคนอื่น เดินทางที่พวกเขาเดิน

ทั้งหมดสิ้นที่ข้าต้องการคืออุทิศตน

จนสิ้นทาง

ไม่ว่าผู้คนต้องทนเท่าไร ต้องเดินไปไกลแค่ไหน

ได้กำหนดไว้แล้วโดยพระเจ้า

ไม่มีใครช่วยใครได้เลย

ไม่ว่าผู้คนต้องทนเท่าไร ต้องเดินไปไกลแค่ไหน

ได้กำหนดไว้แล้วโดยพระเจ้า

ไม่มีใครช่วยใครได้เลย

ได้กำหนดไว้แล้วโดยพระเจ้า ไม่มีใครช่วยใครได้เลย

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 646 พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าให้พวกเราติดตามเส้นทางนี้

ถัดไป: 655 สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้มีความเพียบพร้อมนั้นก็คือความเชื่อ

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถมีหนทางแห่งชีวิต และไม่ใช่ทุก ๆ คนที่จะสามารถได้มันมาอย่างง่ายดาย...

เมื่อใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รากของพวกมัน เจ้าจะเสียใจกับความชั่วทั้งหมดที่เจ้าได้ทำลงไป

พวกเจ้าทั้งหมดได้เห็นงานที่เราได้ทำไปท่ามกลางพวกเจ้ากับตาของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าเองได้ฟังวจนะที่เราได้กล่าวไป...

การตักเตือนสามประการ

ในฐานะผู้เชื่อในพระเจ้า เจ้าควรรักภักดีต่อพระองค์เพียงผู้เดียวโดยไม่มีใครอื่นในทุกสรรพสิ่ง...

ว่าด้วยกิจวัตรของการอธิษฐาน

เจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการอธิษฐานในชีวิตประจำวันของพวกเจ้า มนุษย์ละเลยในเรื่องของการอธิษฐาน การอธิษฐานเคยเป็นเรื่องที่ทำอย่างขอไปที...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้